Anmäla även en partner?Kort 1:
Kort 2:


Stäng fönstret/fliken som öppnas efter utförd anmälan,
först med "Stäng-knappen", därefter (om det behövs) med "krysset".